• Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Agustos 10 Eylül 2022
• Erken Kayıt Son Tarihi: 15 Ağustos 2022
• Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 25 Eylül 2022
• Bildiri Özeti ve Tam Metin Basım Tarihi: 31 Ekim 2022
• Kongre Tarihi: 26-28 Eylül 2022
• Kongre Programının İlanı: 15 Eylül 2022