Kongre Merkezi:

ENAG 2022 - International Congress on Engineering and Agriculture - 26-29 Eylül 2022 tarihinde Selçuk Üniversitesi Sultan Alparslan Kültür Merkezinde gerçekleşecektir.


Kongrenin Dili

Kongre’nin resmi dili Türkçe ve İngilizce’dir.


Önemli Tarihler:

• Bildiri Gönderim Son Tarihi: 15 Agustos 10 Eylül 2022
• Erken Kayıt Son Tarihi: 15 Ağustos 2022
• Tam Metin Gönderim Son Tarihi: 25 Eylül 2022
• Bildiri Özeti ve Tam Metin Basım Tarihi: 31 Ekim 2022
• Kongre Tarihi: 26-28 Eylül 2022
• Kongre Programının İlanı: 15 Eylül 2022


Katılım Sertifikası:

Kongreye kayıt yaptıran tüm katılımcılara katılım sertifikası verilecektir.


Davet Mektubu:

Kayıt işlemini yaptırmış tüm katılımcılara talep ederlerse davet mektubu gönderilecektir. Bu mektup sadece katılımcının kurumundan izin almasına yardımcı olmak amacını taşımaktadır.


Sunu Teslim & Kontrol Odası:

Sunumlarınız sırasında zorluk yaşamamanız için taşınabilir belleklerinizi Microsoft Office altında çalışan programlarda hazırlamanız ve yedeklerini yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Sunumunuzdan önce mutlaka taşınabilir belleklerinizi herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunu teslim / kontrol odasında kontrol etmeniz rica olunur. Tüm salonlarda dizüstü bilgisayar ve görüntüleme cihazları bulunacaktır. Sunumlar taşınabilir bellek ile teslim edilmelidir. Kişisel bilgisayarlardan sunum yapılmak istenildiği taktirde salon içinde bulunan teknik masaya bilgi verilmesi gerekmektedir. Herhangi bir aksaklık yaşanmaması için sunumlarınızı oturum saatinizden en az 1 saat önce yayına hazırlaması için Sunum Kontrol odasına teslim etmeniz gerekmektedir.


Bildiri Gönderimi:

Bildiri Özetleri ve Tam Bildiriler, web sitesinden çevrimiçi bildiri gönderme bölümü kullanılarak çevrimiçi olarak gönderilecektir.


Posterler:

Değerlendirme sonucunda poster olarak kabul edilen klinik çalışmalar basılı poster veya e-poster şeklinde yayımlanacak ve katılımcılar tarafından kongre süresince poster alanında incelenebilecektir.